Wymagana nowsza wersja Flash Playera!
BADANIA I ANALIZY RYNKU

Przygotowujemy i prowadzimy badania i analizy rynku w oparciu o doskonałą znajomość rynku oraz korzystając z innowacyjnej metodologii w zakresie:
  • Analiza lokalizacji obiektu rekreacyjno – sportowego (Catchment Area).
  • Analiza miejsca budowy nowego obiektu.
  • Analiza profilowa klienta.
  • Analiza potrzeb klientów usług aktualnych i przyszłych.
  • Analiza trendów rynkowych.
  • Analiza rynku w celu poszukiwanie nowych produktów i atrakcji dla obiektów rekreacyjno – sportowych.
  • Analiza finansowa przed powstaniem obiektu, szacowanie obrotu; kontro-ling realizacji planów sprzedażowych; rekomendacje zmian.
  • Monitoring działalności konkurencji rynkowej.
Wymagana nowsza wersja Flash Playera!