Wymagana nowsza wersja Flash Playera!
MARKETING DLA OBIEKTÓW BASENOWYCH

Pomimo narastającej konkurencji rynkowej tylko niektóre zarządy lub kierownicy obiektów poświęcają uwagę działaniom marketingowych. Dla tych, którzy rozumieją rolę marketingu obiektu typu basen czy też aquapark proponujemy zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji projektu, opracowanie:
  • Strategii zarządzania marketingowego.
  • Projektu nazw obiektu, logo.
  • Identyfikacji obiektu.
  • Przygotowanie kampanii reklamowych, promocyjnych.
  • Polityki PR obiektu rekreacyjno - sportowego.
  • Kreację i organizację eventów.
Wymagana nowsza wersja Flash Playera!