Wymagana nowsza wersja Flash Playera!
ZARZADZANIE BASENAMI, AQUAPARKAMI, TERMAMI WODNYMI

  • Zarządzanie kompleksowe na zlecenie lub w ramach umowy długoterminowej (3-10 letniej) (całym obiektem).
  • Zarządzanie krótkookresowe – do 1 roku.
  • Zarządzanie wybranymi obszarami obiektu – np. sprzedażą, marketingiem, bezpieczeństwem, controlingiem, ratownictwem.
  • Zarządzanie imprezami.
  • Przygotowanie i wdrażanie procedur jakości w wybranych obszarach funkcjonowania obiektu: sprzedaż, marketing, bezpieczeństwo, dozór.
  • Określanie kompetencji, dobór i kierowanie zespołami najlepszych pracowników.
  • Team building.
  • Coaching kadry zarządzającej.
Wymagana nowsza wersja Flash Playera!