Wymagana nowsza wersja Flash Playera!
DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE URUCHOMIENIA OBIEKTU:

  • Analiza zaprojektowanych instalacji grzewczych, cwu, oświetlenia oraz instalacji energetycznych w aspekcie efektywności energetycznej urządzeń.
  • Przedstawienie możliwych do zastosowania alternatywnych rozwiązań technicznych wpływających na istotne obniżenie kosztów eksploatacji.
  • Koncepcja monitorowania pracy oraz opomiarowania mediów z uwzględ- nieniem potrzeb zewnętrznych użytkowników obiektu.
  • Opracowanie charakterystyki energetycznej obiektu.
Wymagana nowsza wersja Flash Playera!