Wymagana nowsza wersja Flash Playera!
DOBÓR I ORGANIZACJA SZKOLEŃ PERSONELU W UZGODNIENIU Z KLIENTEM:

  • Określenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników obiektu.
  • Przeprowadzenie procesu naboru kadrowego.
  • Przygotowanie programu szkoleń zawierającego: adresatów szkoleń, rodzaj szkolenia, zakres, harmonogram oraz budżet szkoleń.
  • Organizacja szkoleń.
Wymagana nowsza wersja Flash Playera!