Wymagana nowsza wersja Flash Playera!
ZARZĄDZANIE BIZNESOWE OBIEKTEM:

  • Wskazanie sposobu i metod maksymalizacji przychodów w oparciu o analizę sytuacji rynkowej usług basenowych.
  • Opracowanie planu działalności komercyjnej obiektu uwzględniającego możliwość prowadzenia działalności sportowej.
  • Opracowanie planu marketingowego zarządzania obiektem i promocji marki obiektu.
  • Wskazanie efektywnego modelu współpracy ze sponsorami, reklamodawcami i innymi instytucjami.
  • Określenie zasad działania w ramach PR.
  • Określenie formy i sposobu zarządzania powierzchnią reklamową w obiekcie.
  • Opracowanie modelu współpracy z Polskim Związkiem Pływackim i innymi organizacjami sportowymi.
  • Opracowanie koncepcji biznesowej zarządzania obiektem w kolejnych latach jego działalności.
Wymagana nowsza wersja Flash Playera!