Wymagana nowsza wersja Flash Playera!
ANALIZA ZAŁOŻEŃ FUNKCJONALNO UŻYTKOWYCH W CELU WSKAZANIA:

  • Właściwego modelu organizacyjnego zarządzania obiektem, w tym wyodrębnienie funkcji obiektu możliwych do realizacji poprzez podmioty prywatne (np. siłownia, restauracja, sauny, parkingi, cześć rehabilitacyjna itp.).
  • Najbardziej efektywnego systemu obsługi klienta uwzględniającego możliwość korzystania ze wszystkich funkcji obiektu.
  • Optymalnej ilości personelu niezbędnego do obsługi i zarządzania obiektem.
  • Działań pozwalających na zminimalizowanie kosztów działalności obiektu, w tym analiza kosztów zaopatrzenia w media.
  • Właściwego sprzętu technicznego, sportowego i rekreacyjnego w jaki musi zostać wyposażony obiekt.
Wymagana nowsza wersja Flash Playera!